mojeauto.pl > porady > Przepisy i prawo jazdy > Amortyzacja samochodu

Amortyzacja samochodu

Choć zakup samochodu wiąże się najczęściej z dużym wydatkiem, to w większości przypadków nie można tej kwoty zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Pozostaje jedynie amortyzacja i rozłożone w czasie zaliczanie wydatku na zakup auta w koszty.

Amortyzacja samochodu

Aby poprawnie przeprowadzić odpisy amortyzacyjne samochodu w firmie, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze, amortyzacji podlegają tylko i wyłącznie składniki majątku firmy zaliczane do środków trwałych. Następnie, istotne jest ustalenie wartości początkowej samochodu, wybranie odpowiedniej metody oraz stawek amortyzacji.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem niezbędnym, umożliwiającym dokonywanie odpisów amortyzacyjnych jest wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych (warto w tym miejscu podkreślić, iż odpisom amortyzacyjnym podlegają zarówno auta zakupione na firmę, jak i przekazane przez jej właściciela z majątku prywatnego). Powinno to nastąpić najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania, zaś amortyzacji dokonuje się od następnego miesiąca do końca tego miesiąca, w którym nastąpi zrównaniu sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub gdy postawiono go w stan likwidacji bądź został skradziony. Czyli de facto, odpisów amortyzacyjnych można dokonywać dopiero po rozpoczęciu wykorzystywania środka trwałego, co w przypadku samochodu wiąże się z jego rejestracją.

Ewidencja środków trwałych powinna zawierać m.in. wartość początkową samochodu, która jest uzależniona od sposobu jego nabycia. Najbardziej popularny jest oczywiście zakup auta - wówczas za wartość początkową uznaje się cenę nabycia powiększona o wszelkie koszty związane z tym nabyciem (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłat notarialnych, odsetek, prowizji i inne) oraz pomniejszoną o podatek VAT, który możemy odliczyć na podstawie odrębnych przepisów (100% lub 60%, ale nie więcej nić 6 tys. zł). W przypadku wytworzenia we własnym zakresie (teoretycznie taka sytuacja może zajść) wartość początkową ustala się wg kosztów wytworzenie (bez pracy własnej podatnika). W przypadku otrzymania auta w drodze spadku, darowizny za wartość początkową przyjmuje się jego wartość rynkową, natomiast przy wniesieniu do firmy w postaci aportu wartość początkową ustala podatnik, jednak nie wyższą od wartości rynkowej.

W przypadku samochodów, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł lub przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok, wydatki poniesione na ich nabycie można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu.

Przy amortyzacji samochodu osobowego możemy korzystać tylko z metody liniowej, a podstawowa stawka wynosi 20%. Przy zajściu odpowiednich warunków (używanie auta bardziej intensywnie albo wymagających szczególnych sprawności technicznych) można stosować współczynik podwyższający stawkę amortyzacji, nie wyższy jednak niż 1,4. W przypadku samochodów ciężarowych możliwe jest także zastosowanie metody degresywnej podwyższonej o współczynnik 2, a w gminach o szczególnych zagrożeniach wysokim bezrobociem strukturalnym nie wyższej niż 3. Nabywając oraz wprowadzając po raz pierwszy do ewidencji używany samochód (używany wcześniej przez minimum 6 miesięcy) albo ulepszony mamy prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji. Należy jednak pamiętać, iż okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy, tak więc maksymalna stawka amortyzacji w takim przypadku może wynieść 40% rocznie.

Nie wszystkie jednak odpisy amortyzacyjne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku samochodów osobowych nie można do nich zaliczyć odpisów w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
Zastanawiałeś się kiedyś co zrobić, aby zakup nowego samochodu był mniej odczuwalny dla rodzinnego budżetu? Sprawdź nowego Citroëna C3 Aircross, który dostępny jest w nowoczesnej formie finansowania Citroën SimplyDrive.