mojeauto.pl > porady > Przepisy i prawo jazdy > Kategorie prawa jazdy - uprawnienia i wymagania

Kategorie prawa jazdy - uprawnienia i wymagania

Polskie prawo przewiduje aż 15 kategorii prawa jazdy. Każda daje inne możliwości i wymaga spełnienia innych kryteriów, aby ją otrzymać. Oto podsumowanie wszystkich uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Kategorie prawa jazdy - uprawnienia i wymagania

Najpopularniejszą kategorią prawa jazdy jest oczywiście kat. B, dzięki której miliony kierowców codziennie przemieszczają się autami osobowymi. Ale od niedawna pozwala ona także ujeżdżać niektóre motocykle, a pozostałe kategorie także mogą dawać więcej możliwości niż się wydaje. Przyjrzyjmy się wszystkim 17 kategoriom, zakresowi płynących z nich uprawnień oraz wymogom niezbędnym do ich uzyskania.

Kategoria
Kiedy można się ubiegać?
Czym można jeździć?
 AMwiek min. 14 lat; poniżej 18 roku życia z pozwoleniem rodziców/opiekunów

-motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy, zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej do 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy do 4 kW i którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

-czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

 A1wiek min. 16 lat; poniżej 18 roku życia z pozwoleniem rodziców/opiekunów

-motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg

-motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 A2wiek min. 18 lat

-motocyklem o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

-motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 Awiek min. 24 lata lub 20 dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. A2 od przynajmniej 2 lat

-motocyklem, także z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg

-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 B1wiek min. 16 lat; poniżej 18 roku życia z pozwoleniem rodziców/opiekunów

-czterokołowcem rozumianym jako pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) dla przewozu rzeczy 550kg
b) dla przewozu osób 400kg

-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 Bwiek min. 18 lat

-pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla

-pojazdem samochodowym o dmc do 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)

-pojazdem samochodowym o dmc do 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dmc zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy

-motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg

-ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

 B+Eposiadane prawo jazdy kat. B

- zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego

- ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi z maksymalnie dwiema przyczepami

 C1wiek min. 18 lat i posiadane prawo jazdy kat. B

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu

- zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego, określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego

 Cwiek min. 21 lat i posiadane prawo jazdy kat. B
- pojazdem samochodowym o dmc przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 C+Eposiadane prawo jazdy kat. C

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą

- zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego

- ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi z maksymalnie dwiema przyczepami
 D1wiek min. 21 lat i posiadane prawo jazdy kat. B

- autobusem, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą

- zespołem pojazdów składającym się z autobusu przystosowanego do przewozu nie więcej niż 17 osób z kierowcą oraz z przyczepy lekkiej

 D1+Ewiek min. 21 lat i posiadane prawo jazdy kat.D1

- zespołem pojazdów o dmc do 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dmc nie większej od masy własnej pojazdu ciągnącego.

- ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi z maksymalnie dwiema przyczepami

 Dwiek min. 24 lata i posiadane prawo jazdy kat. B- autobusem
 D+Eposiadane prawo jazdy kat. D

- zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy

- ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi z maksymalnie dwiema przyczepami

- posiadacz prawa jazdy kat. B i D+E posiada również uprawnienia wynikające z kategorii B+E

 Twiek min. 16 lat; poniżej 18 roku życia z pozwoleniem rodziców/opiekunów - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

 

Pamiętajmy jednak, że w przypadku kategorii C1, C, D1, D oraz ich odpowiedników z dodatkową kategorią E, wymagane są dodatkowe kursy na przewóz rzeczy i osób dla kandydatów do zawodu - samo prawo jazdy nie pozwala zasiąść za kółkiem np. autokaru rejsowego.

Od 18 stycznia 2013 roku wszystkie wydawane prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T są terminowe i należy po piętnastu latach od zdania egzaminu wymienić je na nowe - wiąże się to z odbyciem badań lekarskich i złożeniem aktualnego zdjęcia oraz odpowiedniego wniosku w wydziale komunikacji. Dla kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E okres ten wynosi jedynie 5 lat.

Kierowcy, którzy swoje bezterminowe uprawnienia uzyskali przed 18 stycznia 2013 roku będą zobowiązani do ich wymiany na nowe wzory prawa jazdy między 2028 a 2033 rokiem. Wówczas wydawane będą już tylko dokumenty z ograniczoną ważnością. Jednak jeśli do tego czasu zgubimy prawo jazdy albo będziemy zmuszeni do jego wymiany (np. z powodu zmiany adresu zameldowania), także otrzymamy nowy dokument z obowiązkiem wymiany po odpowiednio 15 lub 5 latach.

Tematy w artykule: prawo jazdy

Podobne wiadomości:

Za co stracisz prawo jazdy?

Za co stracisz prawo jazdy?

Przepisy i prawo jazdy 2015-06-10

Znamy nowe pytania na prawo jazdy

Znamy nowe pytania na prawo jazdy

Przepisy i prawo jazdy 2015-05-18

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
Zastanawiałeś się kiedyś co zrobić, aby zakup nowego samochodu był mniej odczuwalny dla rodzinnego budżetu? Sprawdź nowego Citroëna C3 Aircross, który dostępny jest w nowoczesnej formie finansowania Citroën SimplyDrive.