mojeauto.pl > porady > Zakup i sprzedaż samochodu > Nabycie samochodu w drodze spadku lub darowizny

Nabycie samochodu w drodze spadku lub darowizny

Zakup samochodu to nie jedyny sposób na stanie się właścicielem auta. Rzadziej spotykanymi formami stania się posiadaczem auta są spadek oraz darowizna.

Nabycie samochodu w drodze spadku lub darowizny

W przypadku spadku, niezbędne do stania się pełnoprawnym właścicielem jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym postanowieniu sąd określa jedynie, kto i w jakiej części jest spadkobiercą – w przypadku więcej niż jednej osoby dziedziczącej, cały majątek dzielony jest pomiędzy wszystkich spadkobierców. I dopiero oni między sobą mogą dojść do porozumienia, co najlepiej zrobić z takim majątkiem. Jeśli nie mogą osiągnąć takiego porozumienia sąd może dokonać działu spadku.
 
Przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku, a gdy nabycie to nie zostało zgłoszone do opodatkowania - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu prawa do spadku.
 
W przypadku darowizny samochodu, co do zasady, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli forma ta nie zostanie zachowana, nie oznacza to nieważności darowizny, jeśli przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione.
 
Przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, w przypadku nie zachowania tej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.
 
Obowiązek uiszczenia podatku od nabycia rzeczy w drodze spadku ciąży na nabywcach. Do zapłaty podatku z tytułu darowizny zobowiązani są solidarnie darczyńca i obdarowany. Niezależnie od postanowień zawartych w umowie darowizny, urząd skarbowy może żądać całości lub części należnego podatku od wszystkich zobowiązanych łącznie lub od każdego z osobna. Uiszczenie podatku przez jedną ze stron - zwalnia pozostałe.
 
Podstawę opodatkowania w przypadku obydwu form stanowi wartość nabytego samochodu po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu auta w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wartość samochodu przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej (na podstawie przeciętnych cen w danej miejscowości).
 
Jednak, zgodnie z ustawą o podatku od spadku i darowizn, obowiązek zapłaty podatku powstanie dopiero wówczas gdy wartość samochodu otrzymanego od jednej osoby przekroczy:

- 9.637 zł. – jeżeli nabywca jest osobą zaliczaną do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie);

- 7.276 zł. – jeżeli nabywca jest osobą zaliczaną do II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych);

- 4.902 zł. - jeżeli nabywca jest osobą zaliczaną do II grupy podatkowej (pozostali).
 
Przy czym, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości auta ostatnio nabytego dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.
 
Podatek  oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku według skali:

- od nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej:
do 10.278,00 zł - 3%
ponad 10278 do 20.556,00 zł - 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10.278,00 zł
ponad 20.556,00 zł - 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20.556,00 zł
 
- od nabywców zaliczanych do II grupy podatkowej:
do 10.278,00 zł - 7%
ponad 10278 do 20.556,00 zł – 719,50 zł i 9% nadwyżki ponad 10.278,00 zł
ponad 20.556,00 zł – 1.644,50 zł i 12% nadwyżki ponad 20.556,00 zł
 
- od nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej:
do 10.278,00 zł - 12%
ponad 10278 do 20.556,00 zł – 1.233,40 zł i 16% nadwyżki ponad 10.278,00 zł
ponad 20.556,00 zł – 2.877,90 zł i 20% nadwyżki ponad 20.556,00 zł
 
Dalsze postępowanie z tak nabytym samochodem (rejestracja) jest analogiczne, jak w przypadku aut nabytych w drodze kupna.
 


* Joanna Ciastoń jest prezesem zarządu biura rachunkowego KRF sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu


Podobne wiadomości:

Ubezpieczenie samochodu używanego

Ubezpieczenie samochodu używanego

Ubezpieczenie samochodu 2008-05-13

Kredyt czy leasing?

Kredyt czy leasing?

Zakup i sprzedaż samochodu 2008-04-21

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK
Zastanawiałeś się kiedyś co zrobić, aby zakup nowego samochodu był mniej odczuwalny dla rodzinnego budżetu? Sprawdź nowego Citroëna C3 Aircross, który dostępny jest w nowoczesnej formie finansowania Citroën SimplyDrive.