Leasing a podatki

Leasing, choć nie wyłącznie, jest jednak usługą skierowaną głównie do podmiotów gospodarczych. Dlatego też wiąże się on z koniecznością prowadzenia ewidencji kosztów podatkowych związanych z użytkowaniem wyleasingowanego samochodu.

Leasing a podatki

Podatek dochodowy

Koszty ponoszone przez leasingobiorcę przez cały okres użytkowania leasingowanego pojazdu można podzielić na dwie główne grupy. Pierwsza to opłaty związane z umową leasingową wraz z ewentualnymi ratami amortyzacyjnymi, drugą grupę stanowią zaś wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu.

Oczywiście, decydujące znaczenie dla możliwości zaliczania określonych opłat związanych z umową leasingu do kosztów uzyskania przychodu ma podział na leasing operacyjny oraz finansowy. Jeśli umowa leasingu spełnia kryteria umowy leasingu operacyjnego, wówczas korzystający ma prawo zaliczyć do swoich kosztów opłaty ustalone w umowie leasingu, czyli zarówno opłatę wstępną, jak i raty leasingowe w miesiącu ich poniesienia. Kosztem uzyskania przychodu będzie również cena określona w umowie leasingu, po której leasingobiorca ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu umowy.

Do drugiej grupy wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, należą wszelkie nakłady i wydatki związane z eksploatacją samochodu, przy czym korzystający nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i nie rozlicza wydatków zgodnie z tzw. kilometrówką. Czyli do kosztów można zaliczyć w pełnej wysokości wydatki np. na paliwo, inne płyny eksploatacyjne, naprawy, myjnie, diagnostykę, wymianę opon itp.

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć także podatek VAT lub jego część z raty leasingowej, od której nie przysługuje obniżenie naliczonego podatku od towarów i usług. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy leasingobiorca nie jest płatnikiem VAT-u, gdy nabyty przedmiot leasingu wykorzystuje do wytworzenie lub odsprzedaży towaru lub usług zwolnionych z VAT-u i wreszcie w przypadku leasingu samochodów osobowych. Leasingując samochód osobowych od każdej raty leasingowej można odliczyć tylko 60% podatku VAT, tak by łączna suma kwot w całym okresie trwania umowy nie przekroczyła 6 tys. zł. Nadwyżkę podatku VAT korzystający może "wrzucić" do swoich kosztów.

Kosztem uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym nie będą, co oczywiste, raty amortyzacyjne, gdyż w tym przypadku amortyzacji dokonuje leasingodawca i to on może je zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodu. Również składki z tytułu OC i AC oraz dodatkowe świadczenia na rzecz finansującego, jeśli zostały wyodrębnione w umowie z opłat leasingowych.

Finansujący, o czym było przed chwilą do swoich kosztów uzyskania przychodów zalicza raty amortyzacyjne oraz inne wydatki związane z leasingowanym samochodem. Z kolei jego przychodem z umowy leasingu są wszelkie opłaty ustalone w umowie ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy.

Nieco inaczej kształtują się koszty korzystającego w przypadku leasingu finansowego. Do kosztów może on zaliczyć opłaty ustalone w umowie, ale tylko w części odsetkowej, bez części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu umowy oraz odpisy amortyzacyjne. Pozostałe wydatki związane z eksploatacją auta rozlicza się analogicznie do leasingu operacyjnego.

Leasingodawca, w tym rodzaju umowy, do przychodów zalicza opłaty leasingowe ale bez części stanowiącej spłatę wartości początkowej auta. Kosztem zaś będą wydatki związane z umową leasingu, ale nie wchodzące do wartości początkowej przedmiotu umowy.

VAT

Zasadniczo w umowie leasingu operacyjnego korzystający ma prawo do odliczenia podatku VAT od każdej raty. Jednak leasing samochodów osobowych, określonych w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz innych pojazdów nie spełniających powyższych kryteriów stanowi wyjątek od tej zasady. Leasingobiorca może przy nabyciu tego typu auta odliczyć zaledwie 60% kwoty podatku naliczonego od raty leasingowej albo od innej opłaty wynikającej z umowy. Jednak suma tych kwot w całym okresie użytkowania samochodu nie może przekroczyć 6 tys. zł.

W przypadku umów leasingu zawartych przed 20 kwietnia 2004 r., przy których możliwe było odliczenie 100% podatku VAT, nadal przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT-u. Również umowy zawarte między 1 maja 2004 a 31 maja 2005 są obecnie kontynuowane na starych zasadach, tj. istnieje możliwość odliczenia 50% podatku VAT, maksymalnie do 5 tys. zł.

W przypadku wszelkich innych wydatków eksploatacyjnych, poza paliwem, leasingobiorca może odliczyć cały VAT. Prawo do odliczenia VAT-u od paliwa przysługuje tylko wówczas, o ile posiadamy samochód ciężarowy wg kryteriów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tematy w artykule: leasing

Podobne wiadomości:

Kredyt czy leasing?

Kredyt czy leasing?

Zakup i sprzedaż samochodu 2008-04-21

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki

Finansowanie zakupu samochodu 2007-02-06

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!