1. mojeauto.pl >
  2. porady >
  3. Finansowanie zakupu samochodu >
  4. Leasing - definicje, rodzaje, przepisy

Leasing - definicje, rodzaje, przepisy

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu umowa leasingu była wielką niewiadomą dla większości polskich przedsiębiorców. Choć obecnie zmieniło się to diametralnie, to jednak nie można powiedzieć, że wszyscy wiedzą już wszystko na temat leasingu.

Leasing - definicje, rodzaje, przepisy

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, iż przez pierwszą dekadę po zmianach ustrojowych w naszym kraju, umowa leasingu była umową nienazwaną. Oczywiście funkcjonowała w codziennym życiu i, co więcej, z roku na rok stawała się coraz bardziej popularnym narzędziem finansowania różnych środków trwałych. Z pewnością spory wpływ na to miało istnienie już od 1993 r. regulacji podatkowych, które uwzględniały specyficzny charakter tejże umowy.

Leasing obecnie jest już definiowany przez Kodeks Cywilny. Zgodnie z nim (art. 709(1)) przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

"Myślę, że dzisiaj mamy za sobą pierwszy etap "cywilizowania" leasingu w Polsce. Rozpoczął się on wraz z wprowadzeniem w 2000 roku definicji leasingu do kodeksu cywilnego. Dzięki tym regulacjom w sposób jednoznaczny określono prawa i obowiązki stron, gwarantując zarówno finansującemu (spłatę całości zobowiązań wynikających z umowy) jak i korzystającemu (nabycie lub opcję nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy) dużo większe niż dotychczas (przed grudniem 2000 r. leasing funkcjonował w obrocie jako umowa nienazwana) bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym." - mówi Andrzej Sugajski, Dyrektor Związku Przedsiębiorstw Leasingowych.

Umowa leasingu jest więc umową dość specyficzną, która łączy w sobie elementy umowy najmu (dzierżawy) z umową kredytu. Głównym jej celem jest finansowanie inwestycji, jeszcze do niedawna głównie nabycie środków transportu, ale ostatnio także i wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, a także nieruchomości, bez nabywania jednak prawa własności przedmiotu umowy w trakcie jej trwania. Jednak w przeciwieństwie do umowy najmu (dzierżawy), oprócz korzystania z danej rzeczy, leasing daje także prawo do nabycia jej po zakończeniu umowy.

Dodatkowo w przeciwieństwie do umowy najmu, w leasingu mogą występować różnej wysokości opłaty okresowe, które są uzależnione m.in. od opłaty wstępnej oraz od ceny, po jakiej korzystający może nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu trwania umowy.

W aktualnych przepisach podatkowo-rachunkowych pojawiają się dwa rodzaje leasingu:
- leasing operacyjny
- leasing finansowy.
Podstawową różnicą pomiędzy tymi formami leasingu jest uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Najogólniej mówiąc, w leasingu finansowym amortyzacji dokonuje korzystający, zaś w leasingu operacyjnym finansujący

Tematy w artykule: leasing

Podobne wiadomości:

Kredyt czy leasing?

Kredyt czy leasing?

Zakup i sprzedaż samochodu 2008-04-21

Leasing a podatki

Leasing a podatki

Finansowanie zakupu samochodu 2007-02-08

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!