Samochód firmowy na kredyt

Chociaż opcja finansowania zakupu samochodu kredytem bankowym nie jest obecnie najbardziej popularną wśród przedsiębiorców, to jednak wciąż stanowi ona dość znaczny odsetek. Wiążą się z tym określone następstwa w ewidencji księgowo-podatkowej.

Samochód firmowy na kredyt

Na wstępie warto przypomnieć, że nie jest istotne, czy kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, czy też w ramach już prowadzonej działalności. Ważne, żeby cała kwota kredytu została przeznaczona na zakup samochodu, który następnie będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności. Podobnie jest w sytuacji, gdy np. kredyt został zaciągnięty przez małżeństwo, a następnie jedno z nich wykorzystuje je do prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. W każdym z tych przypadków, te same wydatki i opłaty mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Kosztem uzyskania przychodu w przypadku nabycia samochodu finansowanego kredytem bankowym są wszelkie opłaty związane z udzieleniem tego kredytu, a więc prowizje, opłaty manipulacyjne, opłaty za uruchomienie linii kredytowej i wszystkie inne, jakie może nam narzucić bank. Przy czym wszystkie opłaty, jakie zostaną poniesione do dnia przekazania auta do używania, nie są kosztem, lecz zwiększają wartość początkową samochodu.

Kosztem podatkowym są także odsetki od kredytu, nie są zaś wydatki poniesione na spłatę raty kapitałowej kredytu. Odsetki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko w sytuacji, gdy zostały one faktycznie zapłacone.

Następną grupą kosztów uzyskania przychodu są raty amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu. Pamiętać należy jednak, że w przypadku samochodów osobowych nie zaliczymy do tychże kosztów odpisów w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro. Od 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził dla tzw. małych podatników (których obroty w poprzednim roku nie przekroczyły 800 tys. euro), a także rozpoczynających działalność w danym roku możliwość jednorazowej amortyzacji. Oznacza to, że mogą oni zaliczyć bezpośrednio do kosztów nawet równowartość 50 tys. euro (w 2008 r. jest to 188 tys. zł). Powyższa metoda nie dotyczy jednak samochodów osobowych, a jedynie tych, które spełniają kryteria ustawy o podatkach dochodowych (analogiczne jak w ustawie o podatku od towarów i usług), czyli m.in. o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z jednym rzędem siedzeń i trwałą przegrodą itp.


Podobne wiadomości:

Samochodem służbowym na wakacje - o czym należy pamiętać?

Samochodem służbowym na wakacje - o czym...

Przepisy i prawo jazdy 2015-07-24

Idziemy po kredyt

Idziemy po kredyt

Finansowanie zakupu samochodu 2008-04-21

Komentuj:

~bartek93 2016-10-21

W naszym przypadku, samochód firmowy użytkujemy na umowie w Panek s.a. Mają bardzo dobre warunki, solidne modele dobrych marek i przede wszystkim bardzo dobre wyczucie klienta. Zachęcam do korzystania również z takich rozwiązań i nie zamykania się na kredycie, tylko dlatego, że wydaje się bardziej pewny.