1. mojeauto.pl >
  2. porady >
  3. Przepisy i prawo jazdy >
  4. Dziecko w foteliku - zmiany weszły w życie!

Dziecko w foteliku - zmiany weszły w życie!

W ostatnich dniach weszły w życie nie tylko zmiany dotyczące karania kierowców za niektóre rażące wykroczenia drogowe. Zmieniły się również regulacje w kwestii przewożenia dzieci. Przypominamy najważniejsze zmiany dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach.

Dziecko w foteliku - zmiany weszły w życie!
Przeprowadzone zmiany były w dużej mierze wymuszone koniecznością dostosowania polskich przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym do przepisów unijnych, które określają zasady przewożenia dzieci w samochodach. Co ciekawe, część zmian wprowadza bardziej restrykcyjne wymagania, część łagodzi obowiązujące przepisy. Można powiedzieć, że jak zwykle, zmiany spotkały się ze sporym sprzeciwem ekspertów od bezpieczeństwa.

Ważny wzrost, a nie wiek

Do tej pory możliwość przejścia przez nasze dziecko z fotelika dziecięcego na fotel czy kanapę auta, determinował wiek lub wzrost dziecka. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów zniknęło kryterium wieku dziecka, a pozostało jedynie kryterium wzrostu, tj. poniżej 150 cm. Tak więc również dziecko, które ukończyło 12 lat, a jednocześnie nie osiągnęło wymaganego wzrostu, powinno być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Odstępstwa od zasad

Wprowadzonych zostało również kilka odstępstw od ogólnych zasad przewożenia dzieci. Dopuszczono m.in., aby dzieci mieszczące się w przedziale wzrostu 135–150 cm, podczas przewożenia na tylnym siedzeniu były przytrzymywane za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, a więc bez fotelika oraz urządzenia przytrzymującego, jeżeli ze względu na masę i wzrost tego dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego urządzenia. W praktyce dotyczy to przewożenia dziecka mieszczącego się w powyższym przedziale wzrostu, którego waga ciała przekracza 36 kg, a więc przewidzianą w przepisach maksymalną wagę dla urządzenia przytrzymującego dla dziecka. Powyższe wyłączenie nie dotyczy przewożenia dziecka na przednim siedzeniu pojazdu, co powinno każdorazowo odbywać się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia przytrzymującego.

Kolejny wyjątek od ogólnych zasad przewożenia dzieci samochodem osobowym oraz małym samochodem ciężarowym dopuszcza przewożenie na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w urządzeniach przytrzymujących zainstalowanych na tylnym siedzeniu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego urządzenia. W praktyce ten przepis ma zastosowanie dla przewozu typowym samochodem osobowym, a więc przeznaczonym dla maksymalnie 5 osób łącznie z kierowcą. W samochodach osobowych o liczbie miejsc 6-9 i dwóch rzędach tylnych siedzeń, ze względu na odpowiednio duże wymiary (w tym szerokość siedzeń), zainstalowanie urządzenia przytrzymującego dla każdego przewożonego dziecka nie stwarza już żadnych problemów.  

Konieczny fotelik i pasy bezpieczeństwa

Nowe przepisy zakazują przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące (np. niektóre pojazdy zabytkowe). Aktualny pozostaje zakaz przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu, z tą jednak różnicą, że przepis ten dostosowano do postępu technicznego. Nie jest już istotny sam fakt wyposażenia pojazdu w poduszkę powietrzną dla pasażera, co dotychczas wykluczało możliwość przewożenia dziecka w taki sposób, lecz to, czy jest ona aktywna. Ponadto - w odróżnieniu od dotychczasowego brzmienia - przepis ten umożliwia przewożenie dziecka na przednim siedzeniu pojazdu z wykorzystaniem zarówno fotelika bezpieczeństwa, jak również innego urządzenia przytrzymującego.

Foteliki w taksówkach, autobusach...

Bez zmian pozostały dotychczasowe wyjątki dotyczące przewożenia dzieci pojazdami takimi jak taksówka, karetka oraz pojazd Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej.

Zniesiono natomiast wyłączenie dotyczące przewożenie dziecka autobusem. W związku z tym przewożenie dziecka tego rodzaju pojazdem podlega tylko wyłączeniu ogólnemu (brak pasów bezpieczeństwa w autobusie) oraz wyłączeniom szczególnym, uregulowanym w art. 39 ust. 2 pkt 10 – 11 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Ponadto istotną zmianą jest nałożenie, obok obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa lub w innych urządzeniach przytrzymujących, obowiązku dostosowania urządzenia do masy i wzrostu dziecka, zgodności tego urządzenia z właściwymi warunkami technicznymi, jak również jego prawidłowego zamontowania - zgodnie z zaleceniami producenta. Niespełnienie jednego z powyższych obowiązków zagrożone jest karą grzywny.

Przypomnijmy, że nie zmieniły się kwestie karania za łamanie powyższych przepisów. Za niewłaściwie zabezpieczone dziecko zapłacimy mandat w wysokości 150 zł. Do tego otrzymamy 6 punktów karnych.

Podobne wiadomości:

Ciągniki rolnicze na drogach - uwaga na zagrożenie

Ciągniki rolnicze na drogach - uwaga na...

Bezpieczna jazda 2022-08-05

Stan budowy dróg w Polsce - wakacje 2022

Stan budowy dróg w Polsce - wakacje 2022

Bezpieczna jazda 2022-07-05

Komentuj:

~jozef 2015-05-25

moja kobieta do fotelika dam bo ma 148cm wzrostu