1. mojeauto.pl >
  2. porady >
  3. Przepisy i prawo jazdy >
  4. Kategorie prawa jazdy - uprawnienia i wymagania

Kategorie prawa jazdy - uprawnienia i wymagania

Polskie prawo przewiduje aż 15 kategorii prawa jazdy. Każda daje inne możliwości i wymaga spełnienia innych kryteriów, aby ją otrzymać. Oto podsumowanie wszystkich uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Kategorie prawa jazdy - uprawnienia i wymagania

Najpopularniejszą kategorią prawa jazdy jest oczywiście kat. B, dzięki której miliony kierowców codziennie przemieszczają się autami osobowymi. Ale od niedawna pozwala ona także ujeżdżać niektóre motocykle, a pozostałe kategorie także mogą dawać więcej możliwości niż się wydaje. Przyjrzyjmy się wszystkim 17 kategoriom, zakresowi płynących z nich uprawnień oraz wymogom niezbędnym do ich uzyskania.

Kategoria
Kiedy można się ubiegać?
Czym można jeździć?
 AMwiek min. 14 lat; poniżej 18 roku życia z pozwoleniem rodziców/opiekunów

-motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy, zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej do 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy do 4 kW i którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

-czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

 A1wiek min. 16 lat; poniżej 18 roku życia z pozwoleniem rodziców/opiekunów

-motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg

-motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 A2wiek min. 18 lat

-motocyklem o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

-motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 Awiek min. 24 lata lub 20 dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. A2 od przynajmniej 2 lat

-motocyklem, także z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg

-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 B1wiek min. 16 lat; poniżej 18 roku życia z pozwoleniem rodziców/opiekunów

-czterokołowcem rozumianym jako pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) dla przewozu rzeczy 550kg
b) dla przewozu osób 400kg

-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 Bwiek min. 18 lat

-pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla

-pojazdem samochodowym o dmc do 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)

-pojazdem samochodowym o dmc do 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dmc zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy

-motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg

-ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

 B+Eposiadane prawo jazdy kat. B

- zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego

- ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi z maksymalnie dwiema przyczepami

 C1wiek min. 18 lat i posiadane prawo jazdy kat. B

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu

- zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego, określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego

 Cwiek min. 21 lat i posiadane prawo jazdy kat. B
- pojazdem samochodowym o dmc przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 C+Eposiadane prawo jazdy kat. C

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą

- zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego

- ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi z maksymalnie dwiema przyczepami
 D1wiek min. 21 lat i posiadane prawo jazdy kat. B

- autobusem, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą

- zespołem pojazdów składającym się z autobusu przystosowanego do przewozu nie więcej niż 17 osób z kierowcą oraz z przyczepy lekkiej

 D1+Ewiek min. 21 lat i posiadane prawo jazdy kat.D1

- zespołem pojazdów o dmc do 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dmc nie większej od masy własnej pojazdu ciągnącego.

- ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi z maksymalnie dwiema przyczepami

 Dwiek min. 24 lata i posiadane prawo jazdy kat. B- autobusem
 D+Eposiadane prawo jazdy kat. D

- zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy

- ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi z maksymalnie dwiema przyczepami

- posiadacz prawa jazdy kat. B i D+E posiada również uprawnienia wynikające z kategorii B+E

 Twiek min. 16 lat; poniżej 18 roku życia z pozwoleniem rodziców/opiekunów - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

 

Pamiętajmy jednak, że w przypadku kategorii C1, C, D1, D oraz ich odpowiedników z dodatkową kategorią E, wymagane są dodatkowe kursy na przewóz rzeczy i osób dla kandydatów do zawodu - samo prawo jazdy nie pozwala zasiąść za kółkiem np. autokaru rejsowego.

Od 18 stycznia 2013 roku wszystkie wydawane prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T są terminowe i należy po piętnastu latach od zdania egzaminu wymienić je na nowe - wiąże się to z odbyciem badań lekarskich i złożeniem aktualnego zdjęcia oraz odpowiedniego wniosku w wydziale komunikacji. Dla kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E okres ten wynosi jedynie 5 lat.

Kierowcy, którzy swoje bezterminowe uprawnienia uzyskali przed 18 stycznia 2013 roku będą zobowiązani do ich wymiany na nowe wzory prawa jazdy między 2028 a 2033 rokiem. Wówczas wydawane będą już tylko dokumenty z ograniczoną ważnością. Jednak jeśli do tego czasu zgubimy prawo jazdy albo będziemy zmuszeni do jego wymiany (np. z powodu zmiany adresu zameldowania), także otrzymamy nowy dokument z obowiązkiem wymiany po odpowiednio 15 lub 5 latach.

Tematy w artykule: prawo jazdy

Podobne wiadomości:

Za co stracisz prawo jazdy?

Za co stracisz prawo jazdy?

Przepisy i prawo jazdy 2015-06-10

Znamy nowe pytania na prawo jazdy

Znamy nowe pytania na prawo jazdy

Przepisy i prawo jazdy 2015-05-18

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!