mojeauto.pl > porady > Przepisy i prawo jazdy > Samochód a VAT

Samochód a VAT

Na początku była kratka i odpowiednia ładowność, później wzór Lisaka, a teraz ponownie powróciła kratka wraz z odpowiednią długością przestrzeni ładunkowej - tak w skrócie zmieniały się przepisy zezwalające na odliczenie pełnego podatku VAT w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów.

Samochód a VAT

Wprawdzie podatek od towarów i usług (VAT) na polskim gruncie jest stosunkowo młodą daniną, to jednak w ciągu 13 lat obowiązywania zdążył już wielokrotnie być zmieniany. W przypadku podatku VAT od samochodów wykorzystywanych w firmach można mówić o kilku poważnych nowelizacjach. Nie patrząc jednak wstecz, bo i po co, zajmiemy się obowiązującymi przepisami w tym podatku, jakie obowiązują od 22 sierpnia 2005 r.

W przypadku nabycia samochodów ustawodawca przygotował zapisy, które mają jednoznacznie określić te auta, od których nabywca może odliczyć pełen VAT (art. 86 ust. 3-5 ustawy o podatku od towarów i usług). Wcześniej obowiązujący wzór Lisaka uzależniał tę możliwość od ładowności i liczby miejsc w pojeździe. Przede wszystkim pełne odliczenie VAT-u wprowadzono dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. W ten sposób rozwiązane zostały poprzednie błędy w ustawie, gdzie zdarzało się, iż typowe auta dostawcze nie były klasyfikowane wg prawa jako ciężarowe.

W przypadku samochodów osobowych (o dmc nieprzekraczającej 3,5 t) można odliczyć 60% podatku, nie więcej jednak niż 6.000 zł (poprzednio limity te wynosiły 50% i 5 tys. zł).

Istnieją jednak wyjątki od powyższej reguły. 100-proc. odliczenie VAT obowiązuje także w przypadku nabycia:
- pojazdów samochodowych z jednym rzędem siedzeń, kratką lub trwałą przegrodą oddzielającą przestrzeń bagażową, które są klasyfikowane do podrodzaju wielozadaniowe lub van;
- pojazdów samochodowych z większą liczbą rzędów, o ile część bagażowa jest trwale oddzielona, a jej długość jest większa niż 50% całkowitej długości pojazdu; dokładny sposób dokonania pomiaru podaje ustawa, jednak do jego wykonania uprawnione są okręgowe stacje kontroli pojazdów;
- pojazdów samochodowych z otwartą częścią do przewozu ładunków, czyli tzw. pickupów
- pojazdów samochodowych, których kabina oraz nadwozie do przewozu ładunków są konstrukcyjnie oddzielone.
Aby jednak móc dokonać pełnego odliczenia podatku, konieczne jest w każdym z powyższych przypadków przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego w okręgowej stacji kontroli pojazdów, uzyskanie wpisu do dowodu rejestracyjnego na podstawie otrzymanego zaświadczenia oraz przekazanie kopii tego zaświadczenia w ciagu 14 dni do właściwego urzędu skarbowego. Niedotrzymanie terminu może skutkować tylko sankcjami karno-skarbowymi, a nie odebraniem prawa do odliczenia VAT.

Dodatkowo, odliczenie 100% podatku, bez konieczności dokonywania badania w OSKP przewidziano w przypadku:
- pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu minimum 10 osób razem z kierowcą;
- pojazdów specjalnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym (agregat elektryczny/spawalniczy, bankowóz, do prac wiertniczych, koparka, koparkospycharka, ładowarka, do oczyszczania dróg, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, pomoc drogowa, do zimowego utrzymania dróg,
żuraw samochodowy);
- gdy przedmiotem działalności jest odsprzedaż tych aut lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze i te samochody są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Leasing, najem, dzierżawa
Dla celów podatku VAT wszystkie te umowy oraz inne o podobnym charakterze zostały zrównane. Bez zmian pozostał podział na samochody, od których przysługuje pełne odliczenie podatku VAT oraz pozostałe z 60-proc. limitem odliczenie, nie więcej jednak niż 6.000 zł. W tym pierwszym przypadku usługobiorca może odliczyć całą kwotę podatku VAT od raty, czynszu lub innych płatności. W drugim przypadku od każdej płatności dokonuje odliczenia 60% podatku. Jednak suma odliczonych kwot w całym okresie użytkowania samochodu nie może przekroczyć 6 tys. zł.

Warto w tym miejscu napomknąć, iż wszelkie umowy leasingu zawarte pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów, nadal obowiązują według starych zasad, dzięki czemu podatnik nie stracił możliwości do odliczania podatku VAT często na korzystniejszych warunkach.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Mocny rok marki Cupra na rynku
Mocny rok marki Cupra na rynku
Utworzona w 2018 roku marka Cupra, wydzielona ze struktur Seata, podsumowuje pierwszy pełny rok swojej działalności, który oznacza kilka nowych modeli i zapowiedzi kolejnych.