mojeauto.pl > porady > Przepisy i prawo jazdy > Samochód prywatny w firmie

Samochód prywatny w firmie

Trudno sobie dziś wyobrazić działalność gospodarczą bez podstawowego narzędzia pracy jakim jest samochód. Ale, mimo iż firmy rozbudowują swoje floty, to jednak wciąż często spotykaną praktyką jest wykorzystywanie prywatnych aut przez pracowników.

Samochód prywatny w firmie

Nie każda firma może sobie pozwolić na kupno dużej floty samochodów, tak by każdy z pracowników dostał jeden na własny użytek. Nawet w sytuacji, gdy kilka aut stojących na parkingu przed siedzibą firmy jest do dyspozycji pracowników udających się w sprawach służbowych, może zdarzyć się, iż w danej chwili wszystkie są gdzieś w trasie. Dlatego bardzo częstą praktyką jest wykorzystywanie do takich wyjazdów prywatnych aut pracowników. Można wyróżnić tu dwa cele jazd służbowych:
- podróż służbowa poza granicami miasta oraz
- jazdy lokalne.

Za przejazd samochodem prywatnym w podróży służbowej poza granicami miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów tej podróży. Możliwych jest tu kilka rozwiązań. Najczęściej sposób oraz wysokość wypłacania należności z tego tytułu reguluje układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę. Jeśli w żadnym z tych dokumentów ta kwestia nie jest uregulowana, to mocy prawnej nabierają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej a dotyczące pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2002r., Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). Według tych przepisów pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości równej iloczynowi przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr, przy czym stawka ta nie może być wyższa niż:
- 0,7846 zł w przypadku auta o pojemności skokowej silnika większej niż 900 ccm;
- 0,4894 zł dla aut o pojemności silnika do 900 ccm.
Przebieg pojazdu, z podaniem liczby przejechanych kilometrów, miejsca docelowego oraz celu podróży, musi być udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu. Ważne, iż pracodawca musi wyrazić wcześniej zgodę na wykorzystanie do podróży służbowej auta prywatnego. Co istotne, nie musi to być własność pracownika - może to być na jego wniosek np. samochód znajdujący się w jego użyczeniu.

Z kolei, jeśli pracodawnik wykorzystuje swój prywatny samochód tylko w jazdach lokalnych, to pracodawca może przyznać mu miesięczny limit przejechanych kilometrów, który jednak nie może być większy od podanego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
(Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Maksymalny limit jest uzależniony od liczby mieszkańców, jaka zamieszkuje gminę, w której siedzibę ma pracodawca:
- do 100 tys. - 300 km;
- pow. 100 tys. - 500 km;
- pow. 500 tys. - 700 km.
Zwrot kosztów przyznawany jest w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne.

Powyższe przypadki dotyczą tylko wykorzystywania samochodów prywatnych do jazd w celach służbowych. Niestety, nie ma raczej, co mieć nadziei, iż dostaniemy w jakiejkolwiek postaci zwrot kosztów za dojazd samochodem z miejsca zamieszkania do siedziby firmy.

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Jak jeździć zimą w górach? Samochodem na ferie
Jak jeździć zimą w górach? Samochodem na ferie
Ferie zimowe trwają w naszym kraju kilka tygodni, a wiele rodzin podróżuje w góry własnym samochodem. O czym warto pamiętać – radzą eksperci bezpiecznej jazdy.