Ubezpieczenie NNW

Jednym z dodatkowych ubezpieczeń, jakie możemy zawrzeć posiadając samochód jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ono skutki wypadku w postaci uszkodzeń ciała zarówno kierowcy, jak i pasażerów, którzy znajdowali się w ubezpieczonym pojeździe.

Ubezpieczenie NNW

Ten rodzaj ubezpieczenia jest dobrowolny i najczęściej oferowany jest w formie pakietu, razem z ubezpieczeniami OC oraz/bądź AC. Najczęściej zawierany jest na okres 12 miesięcy i obejmuje swym zakresem wypadki powstałe w kraju, jak i poza granicami (tu warto zawsze się dopytać/doczytać). Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć związane z ruchem danego pojazdu mechanicznego, w tym także powstałe np. podczas wsiadania bądź wysiadania z samochodu, podczas parkowania lub postoju, pakowania bagażu, w trakcie naprawy auta na trasie (nie dotyczy naprawy np. w warsztacie). Co ważne, ochrona obejmuje wszystkie osoby, jakie znajdowały się w danym aucie w chwili wypadku, a więc niekoniecznie musi być obecny właściciel samochodu.

Oczywiście, jak w przypadku innych ubezpieczeń komunikacyjnych, istnieje grupa typowych wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Nie dostaniemy odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia NNW, jeśli prowadzący auto był pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego, nie posiadał odpowiednich uprawnień lub do wypadku doszło w trakcie popełniania przestępstwa.

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od sumy ubezpieczenia oraz od stwierdzonego procentu uszczerbku na zdrowiu. Sumę ubezpieczenia możemy wybrać sami, najczęściej ubezpieczyciel określa minimalne i maksymalne jej wartości. Wielkość procentowego uszczerbku na zdrowia określa komisja lekarska, do której skieruje nas zakład ubezpieczeń (nie będzie to dowolny wybrany przez nas lekarz). Przykładowo, jeśli utrata naszego zdrowia zostanie oceniona na 10%, a wysokość sumy odszkodowania wynosiła 20 tys. zł, wówczas otrzymamy z zakładu ubezpieczeń 2 tys. zł. W przypadku śmierci lub stwierdzonego 100-procentowego uszczerbku na zdrowiu towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci 100% sumy odszkodowania - w przypadku śmierci osobie wskazanej, a w przypadku braku takiej osoby uprawnione osoby określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (najczęściej kolejno małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Odszkodowanie z tytułu NNW należy nam się bez względu na ilość oraz wielkość otrzymanych już odszkodować z innych źródeł. Jest to ważne z tego względu, że polisę NW możemy posiadać także przy okazji innych tytułów (np. jako dodatek do ubezpieczenia mieszkania, do wydanej karty kredytowej czy też do funduszu inwestycyjnego).

Tematy w artykule: ubezpieczenia NNW

Podobne wiadomości:

UOKiK interweniuje, PZU zmienia praktyki wobec kierowców

UOKiK interweniuje, PZU zmienia praktyki...

Ubezpieczenie samochodu 2018-10-24

Brak sprawcy, a odszkodowanie OC

Brak sprawcy, a odszkodowanie OC

Ubezpieczenie samochodu 2015-08-31

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!