1. mojeauto.pl >
  2. porady >
  3. Ubezpieczenie samochodu >
  4. Ubezpieczenie samochodu używanego

Ubezpieczenie samochodu używanego

Do dość licznych obowiązków związanych z zakupem samochodu używanego należy zaliczyć także ubezpieczenie takiego auta. Może się zdarzyć, że będzie to jeden z naszych najdroższych wydatków podczas całego procesu kupna auta.

Ubezpieczenie samochodu używanego

Przy zakupie używanego samochodu, jego ubezpieczenie OC przechodzi wraz z autem na nowego właściciela. To do jego obowiązku należy dalsze postępowanie z umową. Obecnie obowiązujące regulacje przewidują, że umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę pojazdu i obowiązuje do końca okresu, na jaki została zawarta, o ile nabywca nie złoży w okresie 30 dni od dnia zakupu samochodu wypowiedzenia tej umowy. Nowością jest zastosowanie do umów nie wypowiedzianych przez nabywcę w okresie 30 dni od dnia zakupu samochodu zasady automatycznego odnawiania polisy na kolejny okres ubezpieczenia, jeżeli nowy właściciel nie wypowie takiej umowy najpóźniej na dzień przed jej końcem.

Dla tych, którzy będą kontynuować polisę poprzedniego właściciela do końca okresu jej ważności, oznacza to, że jeżeli nie złożą w zakładzie ubezpieczeń zbywcy wypowiedzenia tej polisy najpóźniej na dzień przed upływem jej ważności, będą mieli ważną polisę na kolejne 12 miesięcy w tym samym zakładzie ubezpieczeń i będą zobowiązani do zapłaty składki w tym zakładzie, nawet jeżeli zawrą umowę i opłacą składkę innemu ubezpieczycielowi. Przy czym podwójne ubezpieczenie nie oznacza wcale wypłaty podwójnego odszkodowania.

Warto podkreślić, iż jeśli nabędziemy auto bez ważnej polisy OC, wówczas konieczne będzie ubezpieczenie zakupionego samochodu już w tym samym dniu. W przeciwnym razie grozi nam wysoka kara grzywny. Bez ważnego ubezpieczenia OC nie uda nam się także zarejestrować samochodu.

Przejęcie polisy OC może, choć nie musi, wiązać się z ponowną rekalkulacją wysokości składki. Chodzi o to, iż zniżki należne z tytułu bezszkodowej jazdy są przypisane do danej osoby i nie przechodzą wraz z polisą. Zakład ubezpieczeń nie musi każdorazowo naliczać składki, ale ma do tego prawo. Dlatego jeśli mamy wysokie zniżki, warto zwrócić się do zakładu o rekalkulację składki i wówczas firma ubezpieczeniowa ma taki obowiązek.

Z kolei do obowiązków zbywcy samochodu należy poinformowanie zakładu o sprzedaży auta w ciągu 30 dni od dnia zbycia. Do czasu poinformowania zakładu ubezpieczeń o sprzedaży zbywca ponosi wraz z nabywcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę należnej składki. Szkody powstałe po dniu sprzedaży nie obciążają już zbywcy, niemniej jednak w razie wyrządzenia szkody przez nabywcę już po zakupie samochodu, a przed poinformowaniem przez zbywcę (lub nabywcę) zakładu ubezpieczeń o sprzedaży, szkoda taka będzie przypisana do polisy zbywcy i to on będzie zobowiązany do udokumentowania, że w chwili wyrządzenia szkody nie był już właścicielem samochodu, a jeśli tego nie zrobi to jemu zostanie przypisana wyrządzona szkoda.

Ponieważ ubezpieczenie AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem, każdy zakład samodzielnie ustala, oczywiście w granicach prawa, podstawowe warunki, na jakich umowa AC jest zawierana. Z reguły w momencie sprzedaży samochodu taka umowa ulega rozwiązaniu i nie przechodzi na nabywcę.


Podobne wiadomości:

Wzrosną kary za brak polisy OC

Wzrosną kary za brak polisy OC

Ubezpieczenie samochodu 2018-11-23

UOKiK interweniuje, PZU zmienia praktyki wobec kierowców

UOKiK interweniuje, PZU zmienia praktyki...

Ubezpieczenie samochodu 2018-10-24

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Elektryczne Volvo z oponami uniwersalnymi w standardzie
Elektryczne Volvo z oponami uniwersalnymi w standardzie
Wszystkie elektryczne Volvo z rodziny Recharge będą dostarczane na oponach uniwersalnych, opracowanych z myślą o samochodach typu BEV. Ta decyzja dotyczy aut sprzedawanych w Europie Północnej i Środkowej.