1. mojeauto.pl >
  2. porady >
  3. Ubezpieczenie samochodu >
  4. Wzrosną kary za brak polisy OC

Wzrosną kary za brak polisy OC

Od początku 2019 roku wzrośnie wysokość kar za brak obowiązkowej polisy OC. Kierowcy aut osobowych zapłacą 4500 złotych.

Wzrosną kary za brak polisy OC

Maksymalna stawka dla samochodu osobowego określana jest jako dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że w 2019 roku właściciele aut osobowych za brak OC muszą liczyć się z karą w wysokości 4500 złotych.

Jeżeli przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi tylko kilka dni, sankcja jest odpowiednio niższa. Jeżeli nie przekracza 3 dni, wynosi 20 proc. (900 złotych), a do 14 dni 50 proc. (2250 złotych) pełnej stawki.
Nie jest to jednak jedyne obciążenie finansowe dla nieubezpieczonych. Znacznie bardziej dotkliwym jest zwrot odszkodowania za wypadek spowodowany pojazdem bez polisy OC, które może przekroczyć nawet kilka milionów złotych.

W razie spowodowania wypadku czy innej szkody, sprawca będzie musiał ponieść koszty napraw i ewentualnej rehabilitacji poszkodowanych z własnej kieszeni, co może oznaczać bardzo wysokie kwoty.

Coraz lepsza i skuteczniejsza jest też ściągalność kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Urząd czuwa i skrupulatnie wyszukuje tych, którzy zalegają ze składką i mają nieważne OC. System wykrywania właścicieli pojazdów, którzy nie wykupili OC jest coraz bardziej szczelny. Już nawet 75 procent wykrywanych przypadków braku polisy OC odbywa się poprzez ustalenia własne Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, bez bezpośredniego kontaktu z właścicielem auta.

Od początku stycznia do końca września UFG wystawił ponad 68 tysięcy wezwań o zapłacenie kary za brak tej polisy, czyli o 10 procent więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Aktualnie Fundusz szacuje, że w Polsce może być około 80 - 90 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4 – 0,5 procent wszystkich pojazdów mogących brać udział w ruchu.

W Polsce kara za brak polisy OC jest stosunkowo wysoka, nie ma jednak dodatkowych sankcji dla właścicieli nieubezpieczonego pojazdu, które obowiązują w innych krajach Europy. W ostatnim czasie kolejne unijne kraje stopniowo zaostrzają katalog tych kar. W Belgii wprowadzono właśnie przepisy, na podstawie których nieubezpieczeni „recydywiści” są zagrożeni utratą prawa jazdy na trzy miesiące.

Podobny przepis obowiązuje już w Irlandii, gdzie prawo można stracić nawet na dwa lata. Z kolei Włosi przewidują wprowadzenie do katalogu kar za jazdę z nieważną polisą – nawet kilkumiesięczny areszt. Równocześnie też kolejne państwa stosują możliwość obniżenia sankcji za jadę nieubezpieczonym pojazdem. W przypadku gdy kara zostanie szybko zapłacona - jej wysokość ulega zredukowaniu nawet o 30 procent. Z kolei przeciąganie terminu zapłaty – powoduje, że kara rośnie dwukrotnie. System taki obowiązuje już m.in. we Francji i we Włoszech.

Do najczęstszych przyczyn braku polisy OC w Polsce należy:

  • wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu – warto pamiętać, że nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy, tylko do końca okresu który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC;
  • przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – to nieprawda: obowiązek posiadania ważnego  OC mają wszyscy właściciele pojazdów - tak długo jak pojazd jest zarejestrowany – bez względu na jego stan techniczny i czy jest on aktualnie użytkowany;
  • trudna sytuacja materialna właściciela pojazdu – i brak zakupu polisy OC posiadanego pojazdu;
  • nieopłacenie pełnej raty składki za OC - tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem, że nie została wypowiedziana). Brak wpłaty którejkolwiek z rat (do końca okresu ubezpieczenia) powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu na który zostało wykupione;
Tematy w artykule: ubezpieczenie OC

Podobne wiadomości:

UOKiK interweniuje, PZU zmienia praktyki wobec kierowców

UOKiK interweniuje, PZU zmienia praktyki...

Ubezpieczenie samochodu 2018-10-24

Dlaczego ceny polis OC tak bardzo się różnią?

Dlaczego ceny polis OC tak bardzo się różnią?

Ubezpieczenie samochodu 2018-10-12

Komentuj:

Brak komentarzy! Wypowiedz się, jako pierwszy!