Zwrot auta po zakupie

Kupiliśmy wymarzony samochód. Wszystko "załatwione" jak trzeba. Auto zapłacone, zarejestrowane, ubezpieczone. Możemy je użytkować. A tu przykra niespodzianka - okazuje się, że coś z naszym samochodem jest nie tak. Co robić? Naprawiać, żądać dokonania naprawy, domagać się zwrotu pieniędzy?

Zwrot auta po zakupie

Kilku podstawowych porad związanych z dochodzeniem roszczeń w przypadku zakupu auta używanego, u którego stwierdziliśmy wystąpienie wady, o której przed zakupem nie wiedzieliśmy, udziela radca prawny Dariusz Ciastoń*.
 
Wbrew utrwalonemu wśród konsumentów przekonaniu, w obowiązującym stanie prawnym nie istnieje uprawnienie do zwrotu zakupionego towaru (dotyczy to także samochodów) bez uzasadnionych przyczyn, związanych z właściwościami zakupionego przedmiotu. Zakres uprawnień kupującego ukształtowany jest inaczej dla umów konsumenckich, inaczej zaś dla pozostałych.
 
Przy sprzedaży konsumenckiej (sprzedawca jest przedsiębiorcą, nabywca kupuje dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą) - w przypadku ujawnienia niezgodności towaru z umową podstawowym uprawnieniem kupującego jest żądanie usunięcia owej niezgodności przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Ponieważ w przypadku auta używanego wymiana na nowy nie będzie wchodzić w grę, pozostaje nam żądanie naprawy. Dopiero jej niewykonanie przez sprzedawcę "w czasie odpowiednim" (przyjmuje się tu zwykle okres 2 - 3 tygodni, z uwzględnieniem ewentualnie czasu potrzebnego np. na sprowadzenie jakichś szczególnie trudno osiągalnych części) bądź też stwierdzenie, że naprawa stwarzałaby nadmierne niedogodności dla kupującego, uprawniają tego ostatniego do żądania odpowiedniego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (za zwrotem pojazdu oraz zapłaconej ceny). Prawo odstąpienia nie przysługuje jednak, jeżeli niezgodność towaru z umową nie jest istotna (z pewnością nie będzie można "zwrócić" zakupionego samochodu np. z powodu nie działającego akumulatora);
 
Przy sprzedaży innej niż konsumencka (sprzedawca nie jest przedsiębiorcą lub kupujemy "na firmę") - obowiązują reguły kodeksowe, w myśl których "kolejność" realizacji uprawnień kupującego z tytułu wad rzeczy jest odmienna: co do zasady może on żądać obniżenia ceny lub od umowy odstąpić, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. To ostatnie ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana  przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady nie są istotne.
 
Podstawowym obowiązkiem kupującego, chcącego dochodzić swych roszczeń, jest zachowanie tzw. aktów staranności w zakresie zawiadomienia sprzedawcy o ujawnionych wadach czy niezgodnościach z umową. Zawiadomienie to winno nastąpić w określonych przepisami terminach, których nie zachowanie skutkuje utratą uprawnień przez kupującego. Terminy te są następujące:
- przy sprzedaży konsumenckiej: 2 miesiące od stwierdzenia niezgodności towaru z umową (do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia pocztą przed jego upływem);
- w pozostałych przypadkach: 1 miesiąc od wykrycia wady, a ponieważ przy zakupie samochodu przyjęte jest niezwłoczne zbadanie jego właściwości przez kupującego - także 1 miesiąc po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł wadę wykryć. Jeszcze bardziej rygorystyczne zasady obowiązują dla umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami (transakcja "firma - firma") - tu rzecz należy zbadać niezwłocznie i także niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o wykrytej wadzie. Odmiennie niż w przypadku umów konsumenckich, dla oceny zachowania terminu miarodajna będzie w tym przypadku data dojścia zawiadomienia do sprzedawcy (a nie data stempla pocztowego).
 
Kolejnym krokiem będzie sformułowanie naszych żądań wobec sprzedawcy (naprawa, obniżenie ceny, w ostateczności odstąpienie od umowy) - z uwzględnieniem omówionych wyżej zasad. W braku dobrowolnego ich zaspokojenia przez sprzedawcę pozostaje droga sądowa; konsumenci w sporze z profesjonalnym sprzedawcą mogą ponadto skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 


 

* Dariusz Ciastoń - radca prawny z Kancelarii Prawnej we Wrocławiu

Tematy w artykule: kupno samochodu używanego

Podobne wiadomości:

Ubezpieczenie samochodu używanego

Ubezpieczenie samochodu używanego

Ubezpieczenie samochodu 2008-05-13

Kredyt czy leasing?

Kredyt czy leasing?

Zakup i sprzedaż samochodu 2008-04-21

Komentuj:

Disla24_pl 2017-01-27

Masz prawo zwrócić auto jeżeli okaże się iż sprzedający ukrył jakąś wadę fabryczną, a której naprawa zaraz po zakupie okazała się być bardzo kosztowna, określa to prawo które staje tutaj po stronie kupującego a nie sprzedającego. www.Disla24.pl

~Ywoktad 2017-01-10

Hej! Ciężki temat trochę , ale bardzo fajny post ! Ja na ten temat wiedziałem jeszcze niedawno tyle co nic, ale po przeczytaniu waszego artykułu i postów na blogu drlemon pl połączyłem informacje i wiem chyba wszystko.. :D

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij
Nowe, szybsze i łatwiejsze do zainstalowania ładowarki samochodowe
Nowe, szybsze i łatwiejsze do zainstalowania ładowarki samochodowe
Powstanie gęstej sieci publicznych ładowarek do aut elektrycznych będzie możliwe znacznie szybciej, niż się dotąd wydawało.